אין הנחתום מעיד על עיסתו...

התוכנה מבקרת המדינה מביאה לחסכון רב בזמן, בניירת ובמקום 0 וייל ושות', רואי חשבון בכל תיק ביקורת אני חוסך זמן משמעותי (בזכות מבקרת המדינה) - וסרמן שלמה, רואה חשבון העבודה בתוכנה מבקרת המדינה שינתה לחלוטין את אופן העבודה במשרדנו וחסכה זמן עבודה - חממי אבנר ושות' לתוכנה מבקרת המדינה מספר תכונות יחודיות שלא קיימות בתוכנות אחרות - פיני ישראלי, רואה חשבון לאור האמור לעיל (על מבקרת המדינה) תוצאה חיובית בחסכון שעות העבודה - אליהו גפני, רואה חשבון השימוש בתוכנה מבקרת המדינה מבטל את הצורך בעבודה סיזיפית - הנדלס, גולדשטיין, פליקס ושות' כל המפורט לעיל מהווה יתרון ברור של מבקרת המדינה על תוכנות אחרות - ד. הלדנברג ושות' לסיכום ברצוני להודות והביע את שביעות רצוננו (מתוכנת מבקרת המדינה) - בירנבוים-צ'רקה, רואי חשבון אנחנו ממליצים בחום על תוכנת מבקרת המדינה לכל משרד אשר מבצע ביקורת - א. עומר ושות'